Artikler i emnet: Flygtninge og asyl

Relaterede emner
Adskillelse af asylpar (Se også FOKUS: Rigsretssagen mod Inger Støjberg), Aktivisme, Amnesty International, Asylcentre og udrejsecentre, Bander, Boko Haram, Børn i krig, Børn og unge på flugt, Børn og unges livsvilkår i andre lande, Børn og unges rettigheder, Dansk asylcenter i Rwanda, Danske flygtningebørn i Syrien, Dansk politik, Dansk udviklingsbistand, Demokratiske rettigheder, Den danske retsstat og retssamfund, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, De politiske partier, Det globale økonomiske kredsløb, Donald Trumps USA (Se også FOKUS: Præsidentvalg 2020 i USA), Etniske kulturelle og religiøse mindretal, EU og dansk lov og politik, Europarådet, EUROPOL, EU – Den Europæiske Union, EU’s ydre grænse, Falske nyheder, Familie, Familiesammenføring, Fattigdom, Fattigdom i verden, Fattigdomsbekæmpelse, Flerkultur, Flygtninge og migranter på Middelhavet, Flygtningeøen Nauru, FN's flygtningekonvention, FN og menneskerettigheder, FN – De Forenede Nationer, FN’s børnekonvention, FN’s opgave og rolle i verden, Folketinget, Forfulgte mindretal, Frontex-samarbejdet, Fællesskaber og værdier - meninger og modsætninger, Hjemløshed, Hungersnød, Hviderusland, Højreradikale og nynazisme, Identitet og selvforståelse, Internationale konflikter og kriser, Internationale organisationer og konventioner, Islamisk Stat (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Klimaflygtninge, Klimaforandringer, Krigsforbrydelser, Kriminalitet, Kriminalitet og straf, Kvinders rettigheder, Kvoteflygtninge fra FN, LGBT+, Medier, Medier og politik, Menneskehandel og moderne slaveri, Menneskerettigheder, Menneskerettigheder i Danmark, Menneskesmuglere, Migration, Myanmar, Nordisk Råd, Pressefrihed, Protestbevægelser, Pussy Riot, Racisme (Se også FOKUS: Black Lives Matter), Retssikkerhed, Rigdom, Rigdom og fattigdom, Rohingyaerne, Rusland, Rusland og de tidligere sovjetrepublikker, Rusland og menneskerettighederne, Seksualiseret vold, Skole, Smykkeloven, Straf, Syrien (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Terrorbevægelser, Terrorisme, Trafficking, Trivsel og mistrivsel, Tørke og vandmangel, Uddannelse, Udlændinge på tålt ophold, Udrejsecenter Lindholm, Udviklingsbistand, Udvisning, Undertrykkelse af piger og kvinders rettigheder, Undertrykkelse af seksuelle minoriteter, UNHCR, USA's grænsemur mod Mexico