Artikler i emnet: Flygtninge og asyl

Relaterede emner
Adskillelse af asylpar (Se også FOKUS: Rigsretssagen mod Inger Støjberg), Aktivisme, Asylcentre og udrejsecentre, Boko Haram, Børn i krig, Børn og unge på flugt, Børn og unges livsvilkår i andre lande, Børn og unges rettigheder, Danske flygtningebørn i Syrien, Danske modtagecentre i udlandet, Dansk flygtningepolitik, Dansk politik, Dansk udviklingsbistand, Demokratiske rettigheder, Den danske retsstat og retssamfund, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, De politiske partier, Donald Trumps USA (Se også FOKUS: Præsidentvalg 2020 i USA), Etniske kulturelle og religiøse mindretal, EU's asyl- og flygtningepolitik, EU's flygtningeaftale med Tyrkiet, EU og dansk lov og politik, EU og Ungarn, Europarådet, EUROPOL, EU – Den Europæiske Union, EU’s ydre grænse, Falske nyheder, Familie, Familiesammenføring, Fattigdom, Fattigdom i verden, Fattigdomsbekæmpelse, Flerkultur, Flygtninge og asyl, Flygtninge og migranter på Middelhavet, Flygtningeøen Nauru, FN's flygtningekonvention, FN og menneskerettigheder, FN – De Forenede Nationer, FN’s børnekonvention, FN’s opgave og rolle i verden, Folketinget, Forfulgte mindretal, Frontex-samarbejdet, Fælles europæiske værdier i EU?, Fællesskaber og værdier - meninger og modsætninger, Hungersnød, Hviderusland, Højreradikale og nynazisme, Identitet og selvforståelse, Internationale konflikter og kriser, Islamisk Stat (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Klimaflygtninge, Krigsforbrydelser, Kriminalitet, Kriminalitet og straf, Kvinders rettigheder, Kvoteflygtninge fra FN, LGBT+, Medier, Medier og politik, Menneskerettigheder, Menneskerettigheder i Danmark, Menneskesmuglere, Migration, Moderne slaveri, Myanmar, Nordisk Råd, Pressefrihed, Protestbevægelser, Pussy Riot, Racisme (Se også FOKUS: Black Lives Matter), Retssikkerhed, Rigdom, Rohingyaerne, Rusland, Rusland og menneskerettighederne, Schengen-aftalen i EU, Seksualiseret vold, Skole, Smykkeloven, Straf, Syrien (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Terrorbevægelser, Terrorisme, Trafficking, Trivsel og mistrivsel, Uddannelse, Udlændinge på tålt ophold, Udrejsecenter Lindholm, Udviklingsbistand, Udvisning, Ukraine og konflikten med Rusland (Se også FOKUS: Krigen i Ukraine), Undertrykkelse af piger og kvinders rettigheder, Undertrykkelse af seksuelle minoriteter, UNHCR, USA, USA's grænsemur mod Mexico