Om MediaRadar

Et mediebaseret kildebibliotek til kulturfagene i udskolingen

MediaRadar er et kildebibliotek med flere tusind udvalgte medieartikler fra nyhedsbureauet Ritzau.

En væsentlig del af Folkeskolens Fælles Mål er at udvikle elevens færdigheder i arbejdet med kilder – herunder mediekilder. Et godt kildemateriale understøtter og udvider samtidig mulighederne i arbejdet med klassens didaktiserede læremidler. 

MediaRadars kildebibliotek er målrettet fagene kristendomskundskab, samfundsfag og historie i udskolingen. Artiklerne udvælges ud fra de tre fags færdigheds- og vidensmål, og er struktureret i let genkendelige kategorier, der korresponderer med emner og forløb på de største undervisningssportaler. 

Der er naturligvis utallige indgange til kildematerialet, uden at skolen eller klassen benytter sig af specifikke portaler eller læresystemer.

MediaRadar giver klassen og eleven helt nye muligheder for intuitiv og selvstændig søgning efter relevant kildemateriale til det emne eller forløb, der arbejdes med – og med plads til masser af refleksion og læring undervejs. 

Forsiden på MediaRadar.dk opdateres hver dag med nye relevante artikler fra Danmark og verden. På den måde er MediaRadar nyhedstjenesten, der 365 dage om året leverer aktuelle perspektiver og nye temaer til udskolingens kulturfag.

I krydsfeltet mellem dannelse, læring og medier

Artiklerne på MediaRadar er ikke skrevet eller vinklet specielt til unge i udskolingen. Men der ligger grundige didaktiske overvejelser bag samspillet mellem Fælles Mål, strukturen på MediaRadar og valg af kildemateriale.

Dermed ligger det pædagogisk-didaktiske element i brugen af MediaRadar et andet sted, end på andre platforme med nyheder og journalistik, direkte målrettet mod børn og unge.

Udskolingen markerer den sidste del af elevens tid i grundskolen, og samtidig den tidlige start på tilværelsen som ung voksen. Den offentlige samtale, som eleven snart skal være en del af, tager ofte afsæt i en begrebs- og referenceramme, som ikke er elevens egen og derfor først skal tilegnes.

En kombination mellem en pædagogisk-intuitiv struktur på MediaRadar og Ritzaus journalistiske kapacitet bidrager til at løfte denne vigtige opgave i udskolingen.

Indhold leveret af Ritzau

Ritzau har siden 1866 leveret nyheder, reportager og baggrund til Danmarks største mediehuse og den brede danske offentlighed. Med Ritzaus medietjeneste introduceres eleven til voksent medieindhold fra en institution, som har bidraget med journalistik til vores fælles offentlige samtale i mere end 150 år.

Udover artikler fra Ritzaus omfattende redaktion, leverer Ritzau også citatindhold fra landets største medier: Politiken, JP, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Information, Videnskab.dk, DR, TV2 samt statistisk indhold fra Danmarks Statistik og YouGov. Derudover leverer MediaRadar via Ritzau oversat indhold fra en lang række udenlandske agenturer og medier som bl.a. The Guardian, The Associated Press, Reuters, DPA, AFP og BBC.

Du kan læse meget mere om, hvordan du og dine elever kan arbejde med kildematerialet på MediaRadar i vores lærervejledning.

Hvem er MediaRadar

Morten Tinning Sørensen 
Cand. mag. Har været forlagsleder og redaktionschef på flere uddannelsesforlag
og redaktør på fagbøger om pædagogik
og didaktik til lærerstuderende og lærerfaglig
praksis. Har redigeret digitale læremidler
til elever i grundskolen, og bidraget til
udviklingen af nye digitale
undervisningsformater.

mts@mediaradar.dk  / 51 72 43 28

David Erichsen 
Journalist (DJ) og efteruddannelser
i kommunikation, filosofi og ledelse
 – blandt andet en master i Corporate Communication (EMCC). 
Har arbejdet som kommunikationschef
i uddannelsessektoren og som
selvstændig med fokus på uddannelse
og uddannelsespolitik.

de@mediaradar.dk  / 31 40 99 85

MediaRadar Aps. Ellemarksvej 33,  8000 Aarhus C

CVR: 41096489   Bank: (AL)  Reg: 5394 Konto: 0250935

Indhold

leveret af

Kontakt

+45 73 70 78 11

MediaRadar Update

Få opdateringer om indhold, nyheder og faglig inspiration direkte i din indbakke