Artikler i emnet: Børn og unges livsvilkår i andre lande

Relaterede emner
Aktivisme, Amerikansk indenrigspolitik, Arbejdsforhold og produktion i verden, Boko Haram, Bæredygtighed, Børnearbejde, Børnesoldater, Børneægteskaber, Børn i krig, Børn og unge på flugt, Børn og unges livsvilkår i andre lande, Børn og unges rettigheder, Corona og covid 19 (Se også FOKUS: Coronakrisen i Danmark og verden), Danske flygtningebørn i Syrien, Dansk flygtningepolitik, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Det amerikanske samfund, Det russiske samfund, Ekstremisme, Etniske kulturelle og religiøse mindretal, Fattigdom, Fattigdom i Danmark, Fattigdom i verden, Flerkultur, Flygtninge og asyl, Flygtninge og migranter på Middelhavet, FN og menneskerettigheder, FN – De Forenede Nationer, FN’s børnekonvention, FN’s opgave og rolle i verden, Forbrug og etik, Forfulgte mindretal, Fremmedkrigere (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Hungersnød, Identitet og selvforståelse, Internationale konflikter og kriser, Internationale markeder og handel, Islamisk Stat (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Kina, Klima, Krigsforbrydelser, Kvinders rettigheder, Kønsbaseret vold, Ligestilling mellem kønnene, Ligestilling og ligeløn på arbejdsmarkedet, Masseskyderier, Menneskerettigheder, Menneskesmuglere, Moderne slaveri, Myanmar, Radikalisering, Retssikkerhed, Rohingyaerne, Rusland, Seksualiseret vold, Skole, Social ulighed og køn, Sundhed, Sundhed og forbrug, Syrien (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Terrorbevægelser, Terrorisme, Trafficking, Uddannelse, Udnyttelse af arbejdskraft, Udvisning, Ulighed, Ulighed og sundhed, Undertrykkelse af piger og kvinders rettigheder, Unge og aktivisme, Unge og arbejde, UNHCR, USA, USA's våbenlove og våbenlobby, Verdensmålene, Vold, Yazidierne