Artikler i emnet: Børn i krig

Relaterede emner
Boko Haram, Børnearbejde, Børnesoldater, Børneægteskaber, Børn i krig, Børn og unge på flugt, Børn og unges livsvilkår i andre lande, Børn og unges rettigheder, Danmarks udenrigspolitik, Danske flygtningebørn i Syrien, Danske virksomheder og erhvervsliv, Dansk flygtningepolitik, Den danske retsstat og retssamfund, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Ekstremisme, Etniske kulturelle og religiøse mindretal, Fattigdom i verden, Flerkultur, Flygtninge og asyl, FN's flygtningekonvention, FN og menneskerettigheder, FN – De Forenede Nationer, FN’s børnekonvention, FN’s opgave og rolle i verden, Forfulgte mindretal, Fremmedkrigere (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Hjemløshed, Hungersnød, Identitet og selvforståelse, Internationale konflikter og kriser, Islamisk Stat (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Klimaflygtninge, Klimaforandringer, Krigsforbrydelser, Kurderne, Kønsbaseret vold, Medier, Medier og politik, Menneskehandel og moderne slaveri, Menneskerettigheder, Menneskerettigheder i Danmark, Migration, PET og FE - de danske efterretningstjenester, Radikalisering, Retssikkerhed, Rusland og menneskerettighederne, Seksualiseret vold, Skole, Statsborgerskab, Syrien (Se også FOKUS: Borgerkrig i Syrien og Irak), Terrorbevægelser, Terrorisme, Tørke og vandmangel, Uddannelse, Ukraine og konflikten med Rusland (Se også FOKUS: Krigen i Ukraine), Undertrykkelse af piger og kvinders rettigheder, UNHCR, Yazidierne