Artikler i emnet: Migration

Relaterede emner
Amerikansk indenrigspolitik, Amnesty International, Antisemitisme, Arbejdsforhold og produktion i verden, Arbejdsløshed, Asylcentre og udrejsecentre, Børn og unge på flugt, Børn og unges rettigheder, Dansk asylcenter i Rwanda, Danskernes holdning til EU, Dansk flygtningepolitik, Det amerikanske samfund, Det danske arbejdsmarked, Det globale økonomiske kredsløb, Det Indre Marked i EU, Donald Trumps USA (Se også FOKUS: Præsidentvalg 2020 i USA), Etniske kulturelle og religiøse mindretal, EU's asyl- og flygtningepolitik, EU's flygtningeaftale med Tyrkiet, EU og dansk lov og politik, EUROPOL, EU – Den Europæiske Union, EU’s ydre grænse, Falske nyheder, Familie, Familiesammenføring, Fattigdom, Fattigdom i verden, Finanskrisen i 2008, Flerkultur, Flygtninge og asyl, Flygtninge og migranter på Middelhavet, FN's flygtningekonvention, FN – De Forenede Nationer, FN’s opgave og rolle i verden, Forfulgte mindretal, Frontex-samarbejdet, Fælles europæiske værdier i EU?, Fællesskaber og værdier - meninger og modsætninger, Globalisering, Globalisering og billig arbejdskraft, Hungersnød, Hviderusland, Højreradikale og nynazisme, Indvandrere i USA, Internationale konflikter og kriser, Internationale markeder og handel, Kongehuset, Kvoteflygtninge fra FN, Land og by, Medier og politik, Menneskehandel og moderne slaveri, Menneskerettigheder, Menneskesmuglere, Migrantarbejdere og menneskerettigheder i Qatar, Migration, Outsourcing af arbejdspladser, Radikalisering, Rigdom, Rigdom og fattigdom, Schengen-aftalen i EU, Seksualiseret vold, Terrorisme, Trafficking, Udenlandsk arbejdskraft, Udnyttelse af arbejdskraft, Udvisning, Undertrykkelse af piger og kvinders rettigheder, UNHCR, USA, USA's grænsemur mod Mexico, Økonomisk recession og lavkonjunktur