Artikler i emnet: Internationale organisationer og konventioner

Relaterede emner
Arktis og international sikkerhedspolitik, Atomvåben, Biodiversitet, Bæredygtighed, Bæredygtigt forbrug, Danmarks eksport, Danmarks udenrigspolitik, Demokrati, Den Afrikanske Union, Den Arabiske Liga, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Den Internationale Valutafond (IMF), Det globale økonomiske kredsløb, Det Indre Marked i EU, Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Diskrimination, Donald Trumps USA (Se også FOKUS: Præsidentvalg 2020 i USA), EU-borgernes fælles rettigheder, EU-kommissionen, Europarådet, EU – Den Europæiske Union, EU’s ydre grænse, Fattigdom, Fattigdom i verden, Fattigdomsbekæmpelse, Flygtninge og asyl, FN's flygtningekonvention, FN's Generalforsamling, FN's Internationale Domstol (ICJ), FN og menneskerettigheder, FN – De Forenede Nationer, FN’s opgave og rolle i verden, Forbrug og miljø, Færøerne, G7, Globalisering, Global opvarmning, Greta Thunberg, Grønland, Grønlands ressourcer og råstoffer, Grøn omstilling, Handelsorganisationer – Internationale handelsorganisationer, Havmiljø, INF-traktaten, Internationale konflikter og kriser, Internationale markeder og handel, Internationale organisationer og konventioner, International sikkerhedspolitik, Iran (Se også faget historie: Revolutionen i Iran 1979), Klima-aktivisme, Klimaflygtninge, Klimaforandringer, Klimakrisen og dens løsninger, Klimapolitik, Krigsforbrydelser, Kvoteflygtninge fra FN, Kønsbaseret vold, LGBT+, Menneskerettigheder, Migration, NATO, Nedrustning, Nobels Fredspris, Nordisk Råd, OECD, Oprustning, Plastikforurening, Protektionisme, Retssikkerhed, Rigdom og fattigdom, Rigsfællesskabet, Rusland, Rusland og russisk politik, Rusland og Vesten, Ruslands annektering af Krim, Røde Kors - Røde Halvmåne, Samfundsøkonomi – Dansk økonomi, Seksualiseret vold, Spionage, Truede dyr og artstilbagegang, Udviklingsbistand, UFO'er og fremmede civilisationer, Ukraine og konflikten med Rusland (Se også FOKUS: Krigen i Ukraine), Ulighed, Undertrykkelse af piger og kvinders rettigheder, Undertrykkelse af seksuelle minoriteter, UNESCO, Unge og aktivisme, Unge politik og demokrati, USA, USA’s udenrigspolitik, Vandmiljø, Venedig-kommissionen, Verdensbanken, Våbenkontrol, World Economic Forum og Davos