Artikler i emnet: LGBT+

Relaterede emner
Aktivisme, Amerikansk indenrigspolitik, Amnesty International, Antisemitisme, Arbejdsforhold og produktion i verden, Børn og unges rettigheder, Censur, Dansk flygtningepolitik, Dansk politik, Demokratiske rettigheder, Den danske retsstat og retssamfund, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Det amerikanske samfund, Diskrimination, Donald Trumps USA (Se også FOKUS: Præsidentvalg 2020 i USA), Ensomhed, Er ulighed et problem?, EU-Parlamentet, EU og Polen, EU og Ungarn, EU – Den Europæiske Union, Familie, Familieformer, Flygtninge og asyl, Forfulgte mindretal, Forsamlingsfrihed og demonstrationsret, Fælles europæiske værdier i EU?, Fællesskaber og værdier - meninger og modsætninger, Fængsel og fængsling, Hadtale, Hadtale på sociale medier, Havmiljø, Hjemløshed, Identitet og selvforståelse, Internationale organisationer og konventioner, Iran (Se også faget historie: Revolutionen i Iran 1979), Kina, Krænkelser og mobning på sociale medier, Kærlighed og sex, Køn og forældreskab, Kønsforskelle, Kønsidentitet, Kønsroller, Kønsskifte, LGBT+, Ligestilling mellem kønnene, Ligestilling og ligeløn på arbejdsmarkedet, Medier, Medier og censur, Medier og censur i Kina, Medier og politik, Menneskehandel og moderne slaveri, Menneskerettigheder, Menneskerettigheder i Danmark, Migrantarbejdere og menneskerettigheder i Qatar, Mobning, Psykisk vold, Raceulighed i USA (Se også FOKUS: Black Lives Matter), Retssikkerhed, Rusland, Rusland og menneskerettighederne, Rusland og russisk politik, Seksualiseret vold, Skole, Social lighed og ulighed i Danmark, Straf, Sundhed, Trivsel og mistrivsel, Truede dyr og artstilbagegang, Udnyttelse af arbejdskraft, Undertrykkelse af seksuelle minoriteter, USA, Verdensbanken, Vold, Ytringsfrihed