Artikler i emnet: Ulighed

Relaterede emner
#MeToo, Aboriginerne, Aktivisme, Arbejdsløshed, Arbejdsmarkedet, Betalingsbalance og handelsbalance, Biodiversitet, Boligformer, Bruttonationalproduktet (BNP), Bæredygtighed, Bæredygtigt forbrug, Børn og unges livsvilkår i andre lande, Christiania, CO2-udledninger, Corona og covid 19 (Se også FOKUS: Coronakrisen i Danmark og verden), Danske virksomheder og erhvervsliv, Danskhed (?), Dansk selvforståelse, Dansk udviklingsbistand, Den Internationale Valutafond (IMF), Det amerikanske samfund, Det danske arbejdsmarked, Det globale økonomiske kredsløb, Diskrimination, Ensomhed, Er ulighed et problem?, Etniske kulturelle og religiøse mindretal, Fagbevægelsen og fagforeninger, Fattigdom, Fattigdomsbekæmpelse, FN’s opgave og rolle i verden, Forbrug, Forbrug og etik, Forsamlingsfrihed og demonstrationsret, Fællesskaber og værdier - meninger og modsætninger, Globalisering, Globalisering og billig arbejdskraft, Global opvarmning, Handel med rugemødre og æg, Hungersnød, Hærværk og vandalisering, Identitet og selvforståelse, Inflation og deflation, Internationale konflikter og kriser, Internationale markeder og handel, Internationale organisationer og konventioner, Internationalt lønpres, Klimaflygtninge, Klimaforandringer, Klimakrisen og dens løsninger, Klimamål, Klima og forbrug, Klimapolitik, Kunstig intelligens og robotter, Kvinders rettigheder, Kønsforskelle, Land og by, Ligestilling mellem kønnene, Ligestilling og ligeløn på arbejdsmarkedet, OECD, Oprindelige Folk, Opsparing lån gæld og renter, Parisaftalen, Privatøkonomi, Protektionisme, Protestbevægelser, Raceulighed i USA (Se også FOKUS: Black Lives Matter), Racisme (Se også FOKUS: Black Lives Matter), Rigdom, Rigdom og fattigdom, Skat, Skattesystemet, Social dumping, Social lighed og ulighed i Danmark, Social mobilitet, Social ulighed og køn, Sundhed, Sundhed og forbrug, Tech-giganter, Tech og naturvidenskab, Topskat, Trivsel og mistrivsel, Tørke og vandmangel, Uddannelse, Udenlandsk arbejdskraft, Udnyttelse af arbejdskraft, Udsatte i Danmark, Udviklingsbistand, Ulighed, Ulighed og sundhed, Undertrykkelse af piger og kvinders rettigheder, Unge og økonomi, USA, USA's sociale forskelle og konflikter, Velfærd, Velfærdssamfundet og den danske velfærdsstat, Venskab, Verdensbanken, Verdensmålene, World Economic Forum og Davos