Artikler i emnet: Statens økonomi

Relaterede emner
Arbejdsmarkedet, Bruttonationalproduktet (BNP), Corona og covid 19 (Se også FOKUS: Coronakrisen i Danmark og verden), Danmarks eksport, Danmarks import, Danmarks olie i Nordsøen, Danmarks udenrigspolitik, Danske virksomheder og erhvervsliv, Dansk flygtningepolitik, Dansk politik, De danske EF og EU-afstemninger, Den Danske Model, De politiske partier, Det danske arbejdsmarked, Det globale økonomiske kredsløb, Det Indre Marked i EU, Det politiske system i Danmark, Er ulighed et problem?, EU-borgernes fælles rettigheder, EU og det danske arbejdsmarked, EU – Den Europæiske Union, EU’s økonomi og budget, Fagbevægelsen og fagforeninger, Fattigdom i verden, Fattigdomsbekæmpelse, Finansloven – Danmarks budget, Finanslovsforhandlinger, Folketinget, Fordelingspolitik, Forsvarspolitik, Globalisering, Grundvand, Handelsorganisationer – Internationale handelsorganisationer, Havmiljø, Inflation og deflation, Internationale konflikter og kriser, Internationale markeder og handel, Kemikalier, Kommunernes opgaver og udgifter, Kritisk infrastruktur, Ligestilling og ligeløn på arbejdsmarkedet, Maastricht-aftalen i EU, Miljø og sundhed, Mærsk, NATO, NATO og Danmark, Opsparing lån gæld og renter, Privatøkonomi, Protektionisme, Regionernes opgaver og udgifter, Rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet, Rød Blok og Blå Blok, Samfundsøkonomi – Dansk økonomi, Skat, Skattesnyd, Skattesystemet, Social lighed og ulighed i Danmark, Statens økonomi, Statsrevisorerne, Topskat, Udlicitering af offentlige opgaver, Ukraine og konflikten med Rusland (Se også FOKUS: Krigen i Ukraine), Valg til Folketinget (Se også FOKUS: Valg til Folketinget 2022), Velfærd, Velfærdssamfundet og den danske velfærdsstat, Økonomisk recession og lavkonjunktur, Økonomisk vækst og højkonjunktur