Mens de unge mænd kan finde det svært at afkode, om der er givet nonverbalt samtykke, svarer en del unge kvinder, at de har svært ved at udtrykke samtykke. Det gælder for 17 procent af kvinderne mellem 16 og 20 år. Foto: Shutterstock.

4 ud af 10 unge mænd har svært ved at aflæse samtykke uden ord

Samtykke til sex kan gives både med og uden ord. Men særligt det sidste skaber tilsyneladende forvirring hos unge mennesker.

Mest udpræget ses det hos mænd mellem 16 og 20 år. 40 procent af dem synes, det er svært at afgøre, om deres sexpartner samtykker, hvis vedkommende ikke siger det med ord.

Ups, du skal bruge dit UNI-login for at læse artiklen