Georg Ferdinand Duckwitz. 1904-1973. Tysk skibsfartssagkyndig ved det tyske gesandtskab fra nov. 1939. Advarede danske politikere om den tyske aktion mod de danske jøder i okt. 1943, hvilket bevirkede, at de fleste jøder blev reddet til Sverige. Frihedsmuseets fotoarkiv

Tyskerne bidrog selv til de danske jøders redning

Men nu peges der i en ny bog på, at det i høj grad var takket være tyskerne selv, at masseflugten blev så vellykket.

Der var ganske vist tyskere, som aktivt gik ind i jagten på jøderne, men der var også nogle, som aktivt støttede deres flugt – og først og fremmest forholdt de tyske instanser sig over en bred front tilstrækkelig passivt til, at hele det enorme flugtapparat kunne fungere.

Ups, du skal bruge dit UNI-login for at læse artiklen