Frihedsmuseets fotoarkiv: Satafikationsdokumenterne vedr. Grænse- og Venskabstraktaten mellem Sovjet og Tyskland (28.9.1939)

FAKTA: Polens historie og Ruslands rolle

Et gennemgående træk i polsk historie er Ruslands dominerende rolle.

Ofte som egentlig besættelsesmagt, hvor den katolske kirke har værnet om polakkernes nationale identitet.

Ups, du skal bruge dit UNI-login for at læse artiklen