Frihedsmuseets fotoarkiv Udenrigsminister Scavenius i samtale med Hitler d. 25. november 1941 i forbindelse med Danmarks tilslutning til antikominternpagten

Danmark aktiv medspiller for Hitlers Tyskland

Danske politikere og embedsmænd pressede på for at få Danmark aktivt placeret i et nazistisk ledet Europa. Det viser en ny bog om besættelsestiden, som bliver omtalt i Morgenavisen Jyllands-Posten søndag.

Allerede kort efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 forelå detaljerede planer for Danmarks placering i et kommende stortysk rige.

Ups, du skal bruge dit UNI-login for at læse artiklen